Su Sondaj Çalışmaları

FALIYETLERIMIZ

Zemin Etüdü ve Zemin Sondajı

Arazide yer alan yer altı katmanları hakkında, konum, formasyon türü, derinlik, kalınlık, yoğunluk, elektrik özdirenci, sismik hızı, yeraltı su derinliği gibi tüm dinamik parametlerinin, depreme karşı göstereceği tepkiyi hesaplamak amacıyla yaptığımız mühendislik çalışmalarına zemin etüdü adı verilir. 

Istanbul'da jeofizik ve jeolojik çalışmalarda faaliyet gösteren firmamız, hazırladığı zemin etüd raporları ile, katmanlarda yer alan yapı türü, bölgenin deprem riski açısından derecesi, olası bir fay hattına olan uzaklığı gibi bilgiler doğrultusunda, zeminin inşaata elverişli olup olmadığı konusunda detaylı çalışmalar sunmaktadır.

Zemin etüdü, zemin cinsi ve uygulama amacına göre farklı yöntemlerle uygulanmaktadır. Sismik, elektrik, manyetik, elektromanyetik ve gravite gibi yöntemler başlıca yöntemler arasındadır. 

Çağlayan Sondaj olarak, Istanbul ve çevre illerde uyguladığımız jeofizik ve jeoteknik çalışmalar, yapılacak inşaatın projelendirilmesi aşamasında hayati önem taşımaktadır. Hazırlanan zemin etüd raporları, olası bir deprem anında oluşan yüklerin etkisini önceden ön görmektedir ve yapıda kullanılacak malzemelerin bu yükü taşıyabilecek nitelikte olması konusunda rehber olmaktadır.

Ayrıca kendi araç ve personellerimiz ile uyguladığımız zemin etüd çalışmalarımızın bir parçası olan zemin sondajı ile yeraltı suyu çalışmalarımızda uyguladığımız su sondajlarımızla da faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

Özellikle imara yeni açılan bölgelerde, bölgesel anlamda sismik haritaların hazırlanmasında ve yapılan zemin etüdlerinde, doğru ve kurallara uygun tekniklerle çalışılması, deprem sonrasında oluşacak hasarın minumum düzeyde olması açısından oldukça önemlidir.

Çağlayan Sondaj olarak, Istanbul ve Türkiye genelinde tüm bu bilgiler ışığında, bilinçle ve titizlikle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.