Jeofizik Çalışmaları

FALIYETLERIMIZ

Jeofizik Çalışmaları

Yapı yerlerinde yapılan deprem risk analizi, vibrasyon, elektrik, resistivite, sismik, kuyu logları vb. çalışmalardır.

1. Jeofizik Çalışmalar

1.1.Sismik Yöntem

Farklı enerji kaynakları(balyoz,dinamit vb) ile oluşturulan yapay sarsıntının (titreşimin) yeraltı katmanlarından geçerek zemin üzerine belli  aralıklarla dizilmiş olan alıcılara (jeofon) ile sismik cihaza ulaşmasıyla elde edilen sismik izlerden, yeraltı yapısı ile ilgili yapıyı hesaplama ve modelleme işlemlerini kapsamaktadır. Sismik yöntem  yüksek doğruluk, yüksek çözüm gücü ( ayırım ) ve sahip olduğu büyük nüfuz (etki) derinliği açısından avantajlı bir yöntemdir.

Temel sismik arama tekniği, yapay olarak üretilen sismik dalgaların, hat boyunca yerleştirilmiş jeofon serilerine ulaşması ve bu zamanın ölçülmesi işlemlerinden oluşur. Dalgaların jeofonlara ulaşma zamanları ve hızları, sismik dalgaların ilerlerken izledikleri yollar tespit edilir. Yapısal bilginin çıkarılmasından temel olarak 2 yol vardır.

1- Sismik Kırılma  (refraksiyon) : İki tabaka arasındaki arayüzey boyunca kırılma yolu.
2- Sismik Yansıma (refleksiyon) : İki tabaka arasındaki arayüzey den yansıyıp yeryüzüne geri dönen yansıma yolu.

Her iki yolda da dalgaların yayılma hızı tabakaları oluşturan yapının fiziksel ve yapısal özellikerine bağlıdır. Bu anlamda sismik yöntemin amacı; jeofonlara ulaşan varış zamanları, genlik ve frekans değişiminden, kayaç türü ve tabakaların durumu hakkında bilgi edinmektir.

Sismik ölçümlerde ; WZG-12 A model 12 kanallı sismik cihaz kullanılmaktadır. Arazide elde edilen veriler gerekli düzeltmelerden geçirilir. Bu veriler üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda dinamik ve elastik parametreler hesaplanarak, yeraltı yapısının modellemesi yapılır, böylelikle yapı hakkında bilgi sahibi olunabilir. 

1.2. Elektrik Özdirenç (Rezistivite) Yöntemi

Kontrol edilebilen bir doğru akımı (DC) iki elektrot (akım elektrotları) yardımı ile yere uygulamak ve bunlar arasında oluşan potansiyel farkın diğer iki elektrot  (potansiyel elektrotları) aracılığı ile ölçülüp kaydedilmesidir. Resistivite ölçümleri ile yeraltının litolojik yapısı, faylar, tabakaların görünür özdirenç değerleri (Ωm), tabaka kalınlıkları, jeolojik birimlerin su ile olan ilişkisi gibi yapısal özellikler tespit edilir. Arazide ölçülen DES noktalarına ait tüm arazi eğrileri/değerleri abak ve bilgisayar değerlendirme programlarında ayrı ayrı değerlendirilir ve elde edilen bu değerler kıyaslanarak veri bütünlemesi sağlanır.

Şirketimiz bünyesinde Zeminin litolojik yapısını aydınlatmak amacıyla uygulanan jeofizik-rezistivite çalışmalarında 4 elektrotlu 12 volt akü ile beslenen, alıcı ve vericisi üzerinde olan 0.1 mV hassasiyetle çalışan METZ SAS-303 model resistivite cihazı kullanılmaktadır.