C A G L A Y A N ...
Yükleniyor...

Sondaj hizmetlerimiz

 • Su sondajı
 • Jeotermal sondajlar
 • Jeotermal ısıtmalı seralar
 • Jeotermal ruhsat işlemleri
 • Teknik sorumluluk Hizmeti
 • Yeraltı suyu müşavirlik hizmeti
 • Yeraltı suyu sondaj çalışmaları
 • Kaynak koruma etüd raporu
 • Faaliyet raporları hazırlanması
 • Jeotermal kuyu programının hazırlanması
 • Jeotermal kaynak araştırması
 • Yeraltı suyu ruhsat çalışmaları

Su sondaj çalışmaları

Çağlayan Sondaj tarafından inşa edilecek olan derin su sondaj kuyusu projelerinde sondajın uygulanacağı saha firmamız mühendisleri tarafından incelenerek sahanın hidrojeolojik özellikleri tespit edilmektedir.
Saha için uygun olan jeolojik ve jeofizik etütler gerçekleştirilerek sondaj sahasının formasyon özelliklerinin belirlenmesi sağlanmaktadır.
Yapılan etütler sonucunda su alınabilecek formasyonlar tespit edilerek derin su sondaj kuyularının maksimum verimlilik amacı ile inşa edilmesi Bilgin Mühendislik kalite ve tecrübesiyle gerçekleştirilmektedir.

Su sondaj çalışmalarımız:

 • Gevşek ve akıcı zeminler olarak adlandırılan nebati toprak, kil, kum, çakıl tipi malzemeler sondaj sırasında dökülme ve çökme yapabildiklerinden dolayı bu tip malzemelerden oluşan zeminlerde rotary-çamurlu sondaj yöntemi uygulanmaktadır. Bozuk formasyonlarda su sirkülasyonunun (dolaşım) sakıncalarını ortadan kaldırmak üzere sirkülasyon maddesine sudan fazla bir yoğunluk ve viskozite ve ayrıca jel kuvveti sağlamak üzere çeşitli katkı maddesi ilavesi ile meydana getirilen çamura “sondaj çamuru” denir.Bu katkı maddelerinin suda uzunca bir süre süspansiyon halinde kalabilmeleri gereklidir.Bunu sağlamak üzere, kil ve bentonit cinsinden maddeler kullanılmaktadır.
 • Yoğunluğu ve viskoziteyi etkilemek üzere diğer bazı maddeler de katılabilmektedir. Kesici ve öğütücü bir matkabı döndürmek suretiyle zemin içinde kırılan parçalar sondaj çamuru vasıtası ile dışarı atılarak meydana gelen boşluk içersinde ilerlenilerek zemin delinir. Makinanın pompası vasıtası ile havuzdan emilen su veya sondaj çamuru ,motordan aldığı dönme hareketini matkaba ileten ve delme takımı (sondaj takımı) adı verilen, boruların içinden geçerek delme takımı ile kuyu cidarı arasındaki boşluktan yükselip zemine çıkar.
 • Firmamız sahip olduğu engin tecrübesi ile geniş bir alana yayılmış olan etkin hizmetleri, deneyimli kadrosu ile su sondajı konusunda mühendislik hizmetleri ve diğer uygulamalarda uygun çözümler üretmektedir.

Şirketimiz ;
1984 yılından günümüze kadar,
jeotermal sıcak su ve soğuk su sondajları,
jeolojik ve jeofizik etüd çalışmaları,
mühendislik ve danışmanlık hizmetleri gibi faaliyetleriyle
kalitesini ve tecrübesini
uluslararası belgeler ve sertifikalar ile tasdik etmiştir.

Firmamız sahip olduğu engin tecrübesi ile geniş bir alana yayılmış olan etkin hizmetleri, deneyimli kadrosu ile su sondajı konusunda mühendislik hizmetleri ve diğer uygulamalarda uygun çözümler üretmektedir.

Destek başlat
1
Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba
Nasıl yardımcı olabiliriz?